Zarządzenie Dyrektora

28 maja 2020 | Autor tekstu: Waldemar Janelt

Zarządzenie nr 5/2020
DYREKTORA
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
z dnia 28.05.2020r.

 

w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w zw. z § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

  1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia
  2. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19, stanowiącą załącznik 2 do zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020r.

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>Załącznik 1. Procedura konsultacje

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>Załącznik 2. Procedura COVID-19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *