KONSTYTUCJA 3 MAJA

1 maja 2020 | Autor tekstu: Alina Rysicka

Konstytucja, czyli najważniejsza ustawa  regulująca prawny ustrój państwa. 3 Maja 1791 roku zostaje uchwalona pierwsza w Europie i druga na świecie konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.  Zostaje uchwalona przez Sejm Czteroletni i zmienia ustrój państwa na monarchię dziedziczną ograniczając demokrację szlachecką, częściowo zrównuje prawa osobiste mieszczan i szlachty oraz bierze pod opiekę państwa chłopów, znosi zasadę liberum veto. Dzień 3 Maja uznany został Świętem Konstytucji 3 Maja w 1919 roku, natomiast w 1951 roku zdelegalizowano to święto, a od 1981 ponownie zaczęto obchodzić. Od 1990 roku Święto Konstytucji 3 Maja należy do oficjalnie obchodzonych świąt polskich. Poniżej zamieszczam link do filmu o tym wydarzeniu

Alina Rysicka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *