Komunikat dla pracodawców

17 marca 2020 | Autor tekstu: Alina Wesołek

Szanowni Państwo Pracodawcy

W związku z licznymi zapytaniami przesyłam niezbędne informacje – aktualne w dniu dzisiejszym,  opublikowane na stronie MEN w czwartek wieczorem 12.03.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz Minister Edukacji Narodowej we wspólnym komunikacie  zalecają pracodawcom zwolnienie uczniów – pracowników młodocianych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach.
Cytuję:
„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych
  W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Jeżeli dotrą do szkoły kolejne informacje, będę je Państwu przekazywać. Proszę śledzić stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej i naszą szkolną: zespolszkolpniewy.pl

Kierownik Szkolenia Praktycznego
Alina Wesołek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *