UWAGA!

6 grudnia 2019

Dnia 09.12.2019 r. w sekretariacie
przy ul. Wolności 10 będą wypłacane
stypendia za wyniki w nauce
oraz za osiągnięcia sportowe
za rok szkolny 2018/2019
.