XII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

28 października 2019 | Autor tekstu: Lidia Dudek

Dnia 23 października 2019 roku w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej został przeprowadzony I etap XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna skierowana jest do uczniów szkół średnich i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Głównym celem olimpiady jest:

  • rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania tematyką logistyczną,
  • pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych.

Olimpiada ta została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Do udziału w XII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej przystąpiło 9 uczniów z klas logistycznych: IV TL- Aleksander Genc, Marcela Fiedler, Aleksander Lusina oraz z klasy II TL- Michał Bialik, Zuzanna Beńka, Piotr Czekała, Klaudia Dominikowska, Zuzanna Urbaniak oraz Sebastian Wojciechowski.

Zadaniem uczestników Olimpiady była odpowiedź na 25 pytań testowych. Wyniki zostały przesłane do Komisji i z niecierpliwością oczekujemy wyników, zaś wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia oraz zakwalifikowania się do II etapu XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.

Organizatorami etapu szkolnego oraz członkami komisji szkolnej XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej były: mgr inż. Lidia Dudek, mgr inż. Bożena Czarnecka- Pilz oraz mgr inż. Monika Twardosz- Wolska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *