Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2019 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko

„Nauka odmładza duszę, łagodzi gorycz samotności,
gromadzi mądrość, która będzie Twoim drogowskazem do starości”

 

2 września, po długiej i upalnej wakacyjnej przerwie, przyszedł czas na rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego. Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2019/2020 rozpoczęła się tradycyjnie Mszą św. w kościele pw. Św. Wawrzyńca w obecności uczniów i grona pedagogicznego Zespołu Szkół. Przepiękną, budującą homilię wygłosił ksiądz Krystian Frąckowiak – fides et ratio – niech będą jak skrzydła unoszące nas wszystkich ku kontemplacji prawdy.

Po zakończeniu nabożeństwa zebrani przeszli do hali sportowo-widowiskowej, gdzie odbyła się druga część uroczystości.  Rozpoczął ją Pan Dyrektor Waldemar Janelt, który powitał wszystkich przybyłych gości, szczególnie Burmistrza Miasta Pniewy Jarosława Przewoźnego, Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego Renatę Borzych, Zastępcę Przewodniczącego Rady Rodziców Stanisława Szwedka, Dyrektor Generalną firmy WObit Elżbietę Ober, Współwłaścicielkę, Dyrektor Jakości, ZZL i Organizacji w firmie WObit Katarzynę Ober–Degórską, a także grono pedagogiczne Zespołu Szkół oraz młodzież.

Pan Dyrektor powitał szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych, udzielając cennych wskazówek dotyczących funkcjonowania w nowym środowisku szkolnym.  Zwrócił uwagę na to, aby uśmiechać się, unikać pesymistycznego podejścia do rzeczywistości, być otwartym na nowe wyzwania. Podkreślił, że to, jaki będzie ten nowy rok szkolny, zależy przede wszystkim od nas samych.

Pan Dyrektor odniósł się także do przypadającej 1 września rocznicy wybuchu II wojny światowej mówiąc, że uczniowie powinni docenić możliwość dokonywania wyborów, której młodzi ludzie 80 lat temu zostali pozbawieni.

Pan Dyrektor powitał i przedstawił nauczycieli, którzy w tym roku zaczynają pracę w naszej szkole. Są to:

Banaszak-Gomuła Hanna – j. angielski, informatyka
Bąk Agnieszka – j. angielski
Białkowski Maciej – etyka, historia
Bosy Przemysław – wychowanie fizyczne
Brych Małgorzata – geografia
Górniak Joanna – język niemiecki
Kaczmarek Alicja – matematyka, fizyka
Kaczmarek Barbara – chemia
Kaniewska Wiesława – matematyka
Kaźmierczak Monika – pedagog specjalny
Lisek Urszula – chemia
Michałowska Katarzyna – przedmioty gastronomiczne
Milczarek Mirosław – język angielski
Nowak Przemysław – przedmioty gastronomiczne
Porwich Tadeusz – fizyka
Pupka Andrzej – religia
Raczkowska Agnieszka – historia
Rakowiecka Krystyna – język polski
Rogalska Agnieszka – wychowawca bursy
Rożnowska-Kwita Barbara – wiedza o społeczeństwie
Stasińska Izabella – język polski
Strugała Agnieszka – matematyka
Szremska Justyna – język niemiecki
Śliwa Renata – przedmioty ekonomiczne
Ks. Adrian Urbaniak – religia
Łukasz Zając – przedmioty logistyczne

Do zebranych jako pierwszy z gości  przemówił Pan Burmistrz Jarosław Przewoźny, podkreślając, że rozpoczynający się rok szkolny zapowiada się ciekawie nie tylko ze względu na ilość uczniów i tak zwany podwójny rocznik, ale także z powodu zmian w wyglądzie szkoły – wyremontowanie trzech klasopracowni, termoizolację budynku LO oraz prace na terenie przylegającym do liceum. Pan Burmistrz wskazał również na znajdujące się przy nim torby z laptopami informując zebranych, że na ręce pana Dyrektora Waldemara Janelta przekazuje 14 szt. laptopów wraz z torbami i myszkami, które Gmina Pniewy pozyskała w ramach projektu „Ja w Internecie”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Na zakończenie przemówienia pan Burmistrz życzył uczniom i nauczycielom, aby Zespół Szkół rozwijał się w dobrym kierunku i budował swoją własną markę.

Głos zabrał zastępca przewodniczącego Rady Rodziców pan Stanisław Szwedek, który złożył uczniom życzenia wytrwałości, rodzicom niezmiennego poczucia dumy z osiągnięć swoich dzieci, natomiast nauczycielom zadowolenia z pracy pomimo trudnej sytuacji w edukacji.

Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor pogratulował pani Lidii Dudek, nauczycielce przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, otrzymanego wyróżnienia za realizację Programu Sprawnościowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z kolei pani Dudek przekazała panu Dyrektorowi statuetkę „ZNAWCY RODO”, informując jednocześnie, że Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej otrzymał tytuł „ZNAWCY RODO” a Kaja Białkowska, uczennica klasy II tge, jako najbardziej aktywna tytuł „Młodego Inspektora Ochrony Danych”.

Tekst: Magdalena Klimowicz-Maciejko
Zdjęcia: Justyna Hoffmann

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *