Komunikat

27 sierpnia 2019

Posiedzenie inauguracyjnej rady pedagogicznej
odbędzie się w czwartek (30 sierpnia 2019)
o godz. 8:00 w auli liceum.