Indeks Młodego Przyrodnika

12 czerwca 2019 | Autor tekstu: Iwona Krzyczkowska

W czwartek, 6 czerwca, zostały uroczyście wręczone uczniom klas pierwszych ZS im. E. Sczanieckiej w Pniewach dyplomy i indeksy ukończenia pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w ramach Uniwersytetu Młodych  Przyrodników. Celem projektu „Zostań młodym inżynierem środowiska” była  integracja lokalnej społeczności wokół ośrodka akademickiego – Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przez cały rok szkolny młodzież poszerzała i rozwijała przyrodnicze zainteresowania na wykładach, warsztatach i laboratoriach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP. Zdobyta wiedza i umiejętności  na pewno zostaną wykorzystane w przyszłości podczas wyboru kolejnego etapu edukacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *