CUDZESZYT

3 czerwca 2019 | Autor tekstu: Elżbieta Smagur

Gdy ładnie piszemy, nadajemy treści ton.

Szanowni Uczniowie,
przypominam wszystkim uczestnikom konkursu, że zeszyty należy oddać do 7 czerwca.
Celem konkursu jest propagowanie dbałości o zeszyty szkolne, ich estetyczny wygląd i staranne pismo, warto więc zajrzeć do regulaminu i sprawdzić, czy zeszyty spełniają regulaminowe wymogi.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnik konkursu może przekazać nauczycielowi tylko jeden zeszyt do języka polskiego.
 2. Zeszyt nie może być przepisywany bezpośrednio przed oddaniem na konkurs, powinien zawierać oceny ze sprawdzanych prac.
 3. Kryteria oceniania:
  a) ogólny zewnętrzny wygląd zeszytu,
  b) właściwa liczba kartek,
  c) podkreślone tematy,
  d) staranne pismo, minimalna liczba skreśleń i poprawek,
  e)możliwie mała ilość błędów ortograficznych i językowych,
  f) starannie uzupełnione wszystkie notatki, zadania domowe.
 4. Zeszyt musi być podpisany (przedmiot, imię, nazwisko, klasa).
 5. Zeszyty niezłożone w terminie nie będą oceniane.
 6. Wszystkie zeszyty zostaną zwrócone ich właścicielom po zakończeniu konkursu.
 7. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa.
 8. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 9. Komisja dokona wyboru trzech najładniejszych zeszytów.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 czerwca 2019 r.
 11. Informacja o wynikach zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej szkoły.
 12. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *