Komunikat

12 marca 2019

W dniu 14 marca 2019 r. w budynku B w sali B7
o godzinie 16:30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszam!

Przewodnicząca Rady Rodziców
Małgorzata Kużdowicz