Na Uniwersytecie Przyrodniczym

12 lutego 2019 | Autor tekstu: Iwona Krzyczkowska

7 lutego po raz kolejny młodzież klas pierwszych Zespołu Szkół uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu w ramach Projektu „Zostań młodym inżynierem środowiska. Pozaszkolne zajęcia edukacyjne w ramach Uniwersytetu Młodych Przyrodników”.

Tym razem były to zajęcia pod hasłem:

 1. GIS w ocenie stanu zagrożenia gleb erozją wietrzną i wodną powierzchniową
  w gminie X (dr inż. Michał Kozłowski). Uczniowie dowiedzieli się jak wyznaczyć stopnie zagrożenia erozją na wybranym terenie przy wykorzystaniu programów komputerowych QGIS lub ArcGIS.
 2. Niwelator bez tajemnic (dr inż. Anna Oliskiewicz – Krzywicka, mgr inż. Karolina Kraczkowska). Młodzież zapoznała się z budową, zasadami i wykonywaniem podstawowych pomiarów przy użyciu instrumentu geodezyjnego. Zadania te wykorzystywane są przez inżynierów z zakresu inżynierii środowiska, inżynierii wodnej, jak również gospodarki przestrzennej.
 3. Ile wody opada w postaci deszczu i co z nią można zrobić? (dr Marcin Spychała) Pierwszoklasiści zaznajomili się z wymogami UE w zakresie efektywnego
  i kompleksowego retencjonowania wód opadowych. Trzyosobowe zespoły planowały zagospodarowanie przykładowej działki budowlanej w taki sposób, aby wody opadowe nie zalały terenu sąsiadującego z tą działką jednocześnie mając na względzie aspekty funkcjonalne, ekonomiczne i estetyczne.
 4. Cena drzewa (dr hab. inż. Piotr Lewandowski). Uczniowie analizowali rolę drzewa jako producenta różnych dóbr: surowca (drewna), tlenu, filtrującego powietrze
  i tłumiącego hałas, a także jako wartości krajobrazowo – estetycznej przestrzeni życia, nabyli umiejętność określania wartości ekonomicznej pojedynczego drzewa
  w zależności od jego przydatności dla potrzeb gospodarczych, roli dla komfortu życia człowieka i znaczenia dla ekosystemów lądowych, pozyskali podstawową orientację w procedurze postępowania w przypadku wycinki drzew.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *