Konkursu na Najciekawszy album o zabytkach w gminie Pniewy

13 lutego 2019 | Autor tekstu: Justyna Skałecka

             REGULAMIN

Konkursu na Najciekawszy album o zabytkach  w gminie Pniewy

Organizator: Zespół Szkól im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach,  Justyna Skałecka

Adresaci konkursu:  uczniowie Zespołu Szkół wszystkich klas

Cele konkursów:

 • Poznanie kultury regionu;
 • Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajobrazowych i kulturowych własnej gminy;
 • Wykorzystanie i rozwijanie potencjału młodzieży oraz ich umiejętności do promowania gminy;
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań  młodzieży;
 • Promowanie młodych talentów;
 • Popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego wśród młodzieży;
 • Konfrontacja dorobku artystycznego szkolnych amatorskich środowisk artystycznych;
 • Integracja uczniów ze  środowiskiem lokalnym;
 • Kształtowanie szacunku dla dóbr kultury i tradycji narodowej.

Forma pracy: Album

Format prac:  Dowolny

Zasady uczestnictwa:

 • Album w formie papierowej zawierający minimum 10 fotografii (mogą być rysunki, szkice) oraz ich opisy.
 • Przedmiotem fotografii powinny być różnorodne zabytki gminy Pniewy.
 • Do pracy powinna być dołączona metryczka wypełniona czytelnie: imię i nazwisko wykonawcy , oraz klasa.

 

Prace należy oddać do 8 marca 2019 roku (piątek) do organizatora, sala nr 3.

 

Czekają nagrody!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *