Szkolny Konkurs Kaligrafii „Walentynka”

29 stycznia 2019 | Autor tekstu: Elżbieta Smagur

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU!!!

Cele konkursu:

 • doskonalenie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
 • upowszechnianie sztuki kaligrafii,
 • uwrażliwienie na piękno ojczystego języka i odręcznego pisma,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów przez podejmowanie działań twórczych.

 

Regulamin konkursu

 • Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie samodzielnie napisać (nie przepisać!) wierszyk-wyznanie miłosne, skierowane do fikcyjnej postaci (np. ulubionego bohatera literackiego) lub życzenia walentynkowe. Pracę należy napisać na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie. Kolor atramentu jest dowolny.
 • Tekst można ozdobić wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami) – wykorzystując kolorowe pisaki, kredki, farby.
 • Pracę należy podpisać, metryczka (imię i nazwisko autora, klasa) powinna zostać umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy konkursowej.
 • Komisja konkursowa dokona oceny, uwzględniając następujące kryteria:
 • estetykę i staranność (proporcje, kształt i kierunek kreślenia liter),
 • oryginalność elementów graficznych,
 • płynność pisma,
 • poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
 • samodzielność
 • Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.
 • Pracę należy złożyć u p. E. Smagur do 11.02.2019 r.
 • Prace niespełniające warunków konkursu nie będą podlegać ocenie komisji.
 • Wyniki zostaną podane na szkolnej stronie internetowej.
 • Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.
 • Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *