Stypendium Prezesa Rady Ministrów

27 grudnia 2018 | Autor tekstu: Katarzyna Szczepaniak

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może je otrzymać jeden, najlepszy uczeń w danym typie szkoły, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z  wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

W tym roku nagrodą tą wyróżniono dwie uczennice naszej szkoły – Julię Szukała z klasy II D Liceum Ogólnokształcącego i Aleksandrę Przewoźną z klasy IV Technikum.

Uroczysta gala wręczenia stypendiów odbyła się we wtorek 18 grudnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. Swoją nagrodę odebrała podczas niej Julia Szukała. Akty przyznania stypendiów oraz gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wręczyli Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska oraz  Wicekurator Zbigniew Talaga. Każdy laureat oprócz gratulacji otrzymał też książkę o Powstaniu Wielkopolskim.

Gratuluję stypendystkom i życzę dalszych osiągnięć i realizacji marzeń.

Katarzyna Szczepaniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *