Młodzież na Uniwersytecie Przyrodniczym

30 listopada 2018 | Autor tekstu: Iwona Krzyczkowska

22 listopada 2018 r. uczniowie klas pierwszych ZS im. E. Sczanieckiej, pod opieką nauczycieli przedmiotów przyrodniczych I. Krzyczkowskiej i A. Chylak – Chojnackiej, rozpoczęli zajęcia na Wydziale Inżynierii Środowiska
i  Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w ramach projektu Uniwersytetu Młodych Przyrodników „Zostań Młodym Inżynierem Środowiska”. Młodzież uczestniczyła w wykładach i laboratoriach z zakresu:

  1. Genetyki populacji, która zajmuje się badaniem rozmieszczenia genów i ich produktów w populacjach. Na zajęciach dowiedzieliśmy się, które markery genetyczne (cechy) są najlepsze do badania populacji człowieka i zbadaliśmy eksperymentalnie jaki jest rzeczywisty rozkład częstości genów warunkujących odczuwanie smaku (gorzki) w naszej grupie.
  2. Świat okiem satelity, gdzie przedstawiono nam współczesne źródła pozyskiwania informacji o świecie, zarówno w naszym najbliższym otoczeniu, jak i skali globalnej. Oglądaliśmy zdjęcia wykonane przez satelity Sentinel – 2, które są częścią programu Copernicus, finansowanego przez UE.
  3. Doświadczenia związane z wodą i powietrzem. Rozwiązaliśmy zagadkę trójkąta Bermudzkiego opierającą się na zmianie gęstości wody przy zmieszaniu jej
    z pęcherzykami powietrza. Wykonaliśmy eksperyment Kartezjusza, w którym sprawdziliśmy zależności ściśliwości wody i powietrza. Zabawa nurkiem Kartezjusza sprawiła wiele radości.
  4. Rośliny torfotwórcze z bliska. Obserwowaliśmy za pomocą mikroskopów samodzielnie przez nas przygotowane preparaty torfu. Dowiedzieliśmy się, jakie typy torfowisk i gdzie występują w Polsce oraz jakie jest ich znaczenie w lecznictwie
    i rolnictwie.

Naukowcy z pasją i dużym zaangażowaniem prowadzili zajęcia. Młodzież z niecierpliwością czeka na kolejny wyjazd na Uniwersytet Przyrodniczy.

      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *