Konkurs „DOPALACZE NISZCZĄ ŻYCIE”

31 października 2018 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza konkurs pod hasłem: „Dopalacze niszczą życie dla  uczniów klas 1-4 szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu szamotulskiego.

Podstawowym celem akcji jest uświadomienie społeczeństwa na zagrożenia związane z zażywaniem tzw. dopalaczy i narkotyków oraz  promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów.

Akcja odbędzie się w następujących etapach:

  • Ogłoszenie konkursu

W celu popularyzacji właściwych zachowań Powiatowa Policji w Szamotułach ogłasza konkurs na komiks oraz na przygotowanie spotu promującego pożądane zachowania wobec zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami. Tematem przewodnim komiksu lub spotu jest hasło: „Dopalacze niszczą życie”.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wykorzystane w przedsięwzięciach profilaktycznych. (Nagrody przewidziane dla laureatów konkursów to m.in. sprzęt elektroniczny)

  • Finał akcji – ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród planowane jest na przełomie lutego/marca 2019 r.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2018 roku na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach

ul. Polna 3, 64-500 Szamotuły

(z dopiskiem na kopercie „Dopalacze niszczą życie”)

Przesłanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją załączonego regulaminu konkursu. Powołane jury wybierze najlepsze prace, które zostaną wykorzystane podczas prowadzonych działań profilaktycznych. Prace będą również eksponowane na stronie internetowej  www.szamotuly.policja.gov.pl.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa znajdują się w załączniku.

http://www.szamotuly.policja.gov.pl/w26/prewencja/dzialania-profilaktyczn/203468,Konkurs-quotDOPALACZE-NISZCZA-ZYCIE.html

Błąd wczytywania pliku.Otwórz powyższy plik w nowym oknie„>Regulamin_i_karty_zgloszeniowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *