Ekonomiści w Pile

8 października 2018 | Autor tekstu: Justyna Skrzypek

Tydzień od poniedziałku 1 października do piątku 5 października 10-osobowa grupa ekonomistów z klasy 3 teg spędziła na zajęciach specjalistycznych w laboratoriach dla zawodu technik ekonomista w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile.

W czasie ćwiczeń prowadzonych przez panią Grażynę Kończewską uczniowie podzieleni na grupy najpierw zakładali własne firmy, szukali dla nich realnie istniejącego lokalu, obliczali przysługujące im dotacje i możliwe do zdobycia kredyty. Następnie robili biznesplany z pełną dokumentacją, zawierającą dane firmy, analizę SWOT oraz uwzględniającą wszystkie koszty, m.in.remont pomieszczeń, wyposażenie i niezbędny sprzęt, zatrudnienie i szkolenie pracowników, szacowali dochody i zyski. Ostatnim etapem było zaprezentowanie biznesplanów  przed pozostałymi uczestnikami warsztatów.

Kolejne zadania obejmowały prace związane z obsługą programu ENOVA, pozwalającego zarządzać aktami osobowymi, tworzyć listy płac, obliczać podatek dochodowy, zgłaszać pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych – tutaj też uczniowie pracowali na konkretnych przykładach fikcyjnych pracowników.

Uczniowie zyskali więc umiejętność pracy w kolejnym programie (oprócz używanego na zajęciach w szkole programu INSERT SUBIEKT GT). Rozwijali też zdolności interpersonalne pracując w zespole i ćwiczyli prezentowanie własnych dokonań. Wszystko odbywało się w miłej atmosferze, w bogato wyposażonych pracowniach. Sami uczestnicy przyznają, że czas biegł inaczej niż w szkole, a zdobyte umiejętności miały przede wszystkim wymiar praktyczny.

Po zajęciach zostawał czas na obiadokolację i odpoczynek w akademiku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, zwiedzanie Piły, rozmowy czy wspólną grę w karty.

Przejazd do Piły, udział w warsztatach, wyżywienie i nocleg były dla uczniów bezpłatne dzięki temu, że nasza szkoła uczestniczy w projekcie ‘Czas zawodowców BIS’. Projekt ten przewiduje również udział uczniów w stażach w zakładach pracy, gdzie będą mogli korzystać ze zdobytej wiedzy i doświadczenia.

Justyna Skrzypek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *