Szkolny Konkurs Savoir Vivreʼu

28 maja 2018 | Autor tekstu: Elżbieta Smagur

„Człowieka tworzą dobre maniery i charakter”, Cyceron

Dobre maniery nigdy nie wychodzą z mody.
Uprzejmość, umiejętność okazywania innym szacunku są niezbędne w życiu codziennym.
Nasze zachowanie świadczy o nas!
Dlatego właśnie w maju w naszej szkole odbył się I etap konkursu dla klas pierwszych
sprawdzający znajomość zasad savoir vivreʼu.
Przed nami etap II.
Zapraszam do udziału!

Szkolny Konkurs Savoir Vivreʼu

Regulamin

 

Organizator: nauczyciele Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach.

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół w Pniewach: (branżowej szkoły, liceum ogólnokształcącego, technikum).

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, obowiązujące w sferze prywatnej i publicznej, w sytuacjach towarzyskich i służbowych,
 • propagowanie grzeczności obyczajowej i językowej,
 • kształtowanie poczucia estetyki i piękna,
 • wspieranie rozwoju uczniów w zakresie kompetencji społecznych.

Przebieg konkursu

 1. I etap – wewnątrzklasowy – maj: wyłonienie z każdej klasy dwóch osób, zgłoszenie organizatorowi nazwisk uczestników.
 2. II etap – szkolny
 • Forma: test (zadania otwarte i zamknięte) – indywidualna rywalizacja pomiędzy najlepszymi uczniami poszczególnych klas.
 • Termin: 11 czerwca 2018 roku, godzina 8.00.
 • Miejsce: Zespół Szkół w Pniewach, ul. Wolności 10, budynek C
 • Czas trwania: 45 minut.
 • Ogłoszenie wyników: 15 czerwca 2018 roku na stronie internetowej szkoły.
 • Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczniów.

 

Zapraszam!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *