Konkurs w ramach projektu: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

27 lutego 2018 | Autor tekstu: Małgorzata Przybysz

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Plakat upamiętniający setną  rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego”

 

 1. ORGANIZATOR: Zespół nauczycieli humanistów.
 2. CELE:
 • Poszerzenie wiedzy nt. Powstania Wielkopolskiego
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez upamiętnienie ważnego dla Polaków  wydarzenia historycznego
 • Aktywizowanie uczniów uzdolnionych plastycznie
 1. TERMIN KONKURSU: od 01 marca do 18 maja 2018 r.

                                     od 04 września   do 30 listopada 2018r. – dla przyszłorocznych klas pierwszych

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
 • W ramach konkursu mogą zostać wykonane plakaty  w dowolnej technice (np. rysunki, collage, prace graficzne, prace malarskie) w   formacie A3, na kartkach bloku technicznego .
 • Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.
 • Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, klasa
 • Gotowe prace należy przekazać w podanym terminie: p. A. Rysickiej ( uczniowie klas technikum i klas zawodowych) oraz p. M. Skrzypczak – Przybysz (uczniowie klas liceum)
 • Organizatorzy wybiorą  jury , które   oceniać  będzie prace    wg następujących kryteriów:
  • indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
  • oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  • spełnienie warunków konkursowych
 • Termin podsumowania konkursu – początek grudnia 2018r.
 • Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce i wyróżnienia. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  w styczniu 2019 r. , na apelu podsumowującym realizację  projektu:  „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”
 • Wybrane prace wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej.
 1. INFORMACJE KOŃCOWE
 • Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na upublicznianie danych osobowych oraz wykorzystanie  prac przez organizatora.
 • Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *