ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

12 grudnia 2017 | Autor tekstu: Elżbieta Smagur

Motto:
Piękno bowiem, które przez dusze artystów spływa ku ich rękom, pochodzi od owej piękności, która ponad duszami jest (…).  Sprawcy i miłośnicy piękności materialnych stamtąd czerpią miarę,  według której je oceniają
(św. Augustyn, Wyznania)

Cele konkursu:

 • doskonalenie umiejętności kształtnego i pięknego pisania piórem,
 • upowszechnianie sztuki kaligrafii,
 • uwrażliwienie na piękno ojczystego języka i odręcznego pisma,
 • rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów przez podejmowanie działań twórczych.

 

Regulamin konkursu

 

 • Konkurs  przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać dwie zwrotki wybranej kolędy. Pracę należy napisać piórem na papierze gładkim formatu A-4 jednostronnie. Kolor atramentu jest dowolny.
 • Tekst można ozdobić wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami, miniaturami) – wykorzystując kolorowe pisaki, kredki, farby.
 • Pracę należy podpisać, metryczka (imię i nazwisko autora, klasa) powinna zostać umieszczona na odwrocie ostatniej strony pracy konkursowej.
 • Komisja konkursowa dokona oceny, uwzględniając następujące kryteria:
 • estetykę i staranność (proporcje, kształt i kierunek kreślenia liter),
 • oryginalność elementów graficznych,
 • płynność pisma,
 • poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,
 • samodzielność
 • Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów.
 • Pracę należy złożyć u p. E. Smagur do dnia 01.2018 r.
 • Prace niespełniające warunków konkursu nie będą podlegać ocenie komisji.
 • Wyniki zostaną podane na szkolnej stronie internetowej.
 • Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie.
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i stają się własnością organizatora.

                                                                        Organizator: nauczyciel języka polskiego
E. Smagur

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *