ALCHEMIK 2018

21 listopada 2017 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Z radością zapraszam uczniów liceum i technikum do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ALCHEMIK prowadzonego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Konkurs w formie testu jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań zamkniętych oraz zadania opisowego i zostanie przeprowadzony w naszej szkole w dniu 7 marca 2018 r. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania chemii w szkole średniej, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału wszystkim zainteresowanym uczniom. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 9,00 zł. Konkurs jest konkursem samofinansującym, to oznacza, że wszystkie uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Dla laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Na Wasze zgłoszenia czekam do 1 grudnia 2017r. – osobiście lub przez dziennik elektroniczny.

Agnieszka Misiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *