OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

20 listopada 2017 | Autor tekstu: Agnieszka Kowalka

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Dyrektor Zespołu Szkół  w Pniewach

Wolności 10

62-045 Pniewy

tel. 61 29 10 607

ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie art.10 ust. 1 oraz 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579)do wartości zamówień równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8 na:

Przedmiot zamówienia:

SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SZCZANIECKIEJ

W PNIEWACH -2018 ROK

 

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania, w rozwinięciu artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *