Uwaga! Konkurs!

1 października 2017 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w VIII ogólnopolskim konkursie na miniaturę literacką w języku angielskim „Mini – Saga competition” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach.

 Regulamin

Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim – „MINI-SAGA COMPETITION” – organizowany jest przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Pabianicach.

MINI-SAGA jest bardzo krótkim opowiadaniem. Musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy (w miniaturowym wymiarze): wstęp, rozwinięcie, zakończenie.

W bieżącym roku OBOWIĄZUJĄCYM tematem mini-sagi jest RODZINA (FAMILY).

Objętość opowiadania MUSI zawierać dokładnie 50 słów (nie mniej, nie więcej), a jego tytuł (obowiązkowy) – do 15 słów liczonych oddzielnie.

Prace nie spełniające tego wymogu nie będą oceniane.

Formy skrócone (np.: I’ll, he’s, we’re) są liczone jako jedno słowo.
Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie.
Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Oceniający wezmą pod uwagę: oryginalność pomysłu, bogactwo słownictwa i użytych wyrażeń oraz poprawność językową. Ponadto, w kategorii
mini-saga komiks, oceniana będzie oryginalność tytułu i stopień powiązania z historią obrazkową. Prace uczestników napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (.txt, .doc, .odf) należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 3 listopada 2017 na adres mdk@poczta.konsys.pl, w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION.

Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa i adres placówki lub szkoły, klasa, wiek, nr tel. kontaktowego, należy umieścić pod pracą w przypadku mini-sagi literackiej.

Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora (mdk-pabianice.pl) dnia 21 listopada 2017.

http://mdk-pabianice.pl/index.php/startowa/konkursy-artystyczne/520-regulamin-konkursu-na-miniature-literacka-w-jezyku-angielskim-mini-saga-competition

Magdalena Klimowicz-Maciejko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *