Stypendia do odbioru

10 października 2017

W sekretariacie przy ul. Wolności 10,
można zgłaszać się  po  odbiór stypendiów
za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
za rok 2016/17