„Książka moim przyjacielem” – projekt

4 października 2017 | Autor tekstu: Alina Rysicka

„Książka moim przyjacielem”

 – szkolny projekt  czytelniczy dla młodzieży Zespołu Szkół   im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

W dzisiejszej dobie wszechobecnej telewizji i komputeryzacji książka stała się dla młodzieży  mało atrakcyjna, odsuwana na dalszy plan. Mimo to jest nadal cennym środkiem przekazywania wiedzy, rozwijania intelektu oraz wspaniałym źródłem rozrywki. Stały kontakt z nią  i biblioteką zapewnia młodzieży  rozwój zainteresowań czytelniczych, a także umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji. Podstawowym założeniem projektu „Książka moim przyjacielem” jest wzbudzenie  u  młodzieży chęci systematycznego kontaktu z książką oraz korzystania z biblioteki szkolnej.

Główne cele :

 • Uświadomienie uczniom korzyści płynących z czytania
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Wypracowanie nawyku stałego czytania
 • Wszechstronne rozwijanie zdolności ucznia  ( pisarskich, fotograficznych, plastycznych )
 • Racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu
 • Promocja księgozbioru biblioteki
 • kształtowanie szacunku do książki jako źródła wiedzy

Odbiorcy projektów  : społeczność szkolna ( uczniowie klas I-IV )

Koordynatorzy : nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy, wszyscy nauczyciele uczący w szkole

Czas  realizacji :  3 październik  –27  październik  2017 r.

Źródła informacji : Internet, , encyklopedie multimedialne, księgozbiór biblioteczny.

W wyniku realizacji projektów uczeń :

 • Rozwija zainteresowania czytelnicze
 • Rozwija wyobraźnię i kreatywność poprzez umiejętne prezentowanie tematu                                     w zróżnicowanej formie
 • Świadomie dokonuje wyboru literatury
 • Rozumie potrzebę samodzielnego czytania

Projekt opracowano dla wszystkich  klas, zadania  można wykonać indywidualnie , albo zespołowo.

ZADANIA :

 1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat : „Książka moim przyjacielem”
 2. Moja Biblioteka – jak ją widzę ( plakat, fotografia, prezentacja)

OCENA PROJEKTU :

Oceny poszczególnych projektów  dokona powołana  komisja . Wygrywa projekt, który zostanie oceniony najwyżej w skali od 1 do 6. Oceniający będą brali pod uwagę pomysłowość, estetykę wykonania, zawartość merytoryczną,  poprawność przygotowania prezentacji multimedialnej oraz terminowość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *