Pniewscy logistycy w ZGK LWÓWEK sp. z o.o.

6 kwietnia 2017 | Autor tekstu: Ania Kaczmarek, Danka Łęcka

Lwówecki  Zakład Gospodarki Komunalnej jest prężną Spółką o zróżnicowanej działalności prowadzonej na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Lwówek.

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są :
●     pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
●    odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
●    odbiór i transport odpadów komunalnych
●    opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
●    prowadzenie stacji kontroli pojazdów.

Ta szeroka działalność na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa prowadzona w sposób świadomy i zaplanowany jest bardzo ważna dla przyrody i zdrowia ludzi. Zarząd firmy bardzo chętnie zgodził się na przyjęcie nas i zapoznanie z działalnością. Nasza klasa III technikum logistycznego z Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach przyjechała do firmy zapoznać się ze strukturą spółki, przedmiotem jej działalności, gospodarką odpadami, dostarczaniem wody pitnej, odprowadzaniem ścieków oraz badaniem pojazdów w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Uczniowie technikum logistycznego uczą się m. in. o zaopatrywaniu mieszkań , zakładów, szkół
i innych instytucji w wodę. Zgłębiają tematykę ekologistyki i  właściwej gospodarki odpadami.


Otrzymaliśmy możliwość przekonania się jak ten temat jest realizowany przez Gminy w praktyce. ZGK Lwówek jest spółką , której właścicielem jest Gmina Lwówek. W  Lwówku mieszkańcy mają to szczęście, że posiadają wysokiej jakości wodę z ujęć głębinowych. Jej parametry są systematycznie poddawane badaniom. Stacja jest otoczona strefą ochronną, aby zanieczyszczenia pochodzące z działalności ludzi nie miały możliwości przenikania i pogorszenia jakości wody. Zostaliśmy powitani w sali konferencyjnej przez prezesa ZGK pana Janusza Wesołka, panią Annę Smorawską asystent zarządu  oraz specjalistę do spraw inwestycji pana Huberta Sikorę.  Pani Ania przedstawiła bardzo ciekawą prezentację na temat przepływu informacji. Zapoznała nas ze strukturą firmy oraz szerokim zakresem obowiązków
i odpowiedzialności na swoim stanowisku pracy. W Spółce pełni m.in. funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważna funkcja. Potem pojechaliśmy zobaczyć oczyszczalnię ścieków. Wbrew obawom zapach był ok i nie musieliśmy zatykać nosów. Oczyszczanie odbywa się dzięki procesom biologicznym. Dotlenianie sprzyja ich rozwojowi i jeżeli szczep jest odpowiednio prowadzony zapach jest przyjazny dla nosa. Podziwialiśmy baseny ze ściekami, baseny oczyszczające i baseny z oczyszczonym ściekiem. Specjalnie przygotowano dla nas do obejrzenia osad po przefiltrowaniu ścieku oraz piasek ze ścieku. Podobno można znaleźć w nim różne rzeczy nawet … deskę. Kolejnym etapem lekcji w praktyce było zwiedzanie ujęcia i stacji uzdatniania wody w Józefowie. Nasz przewodnik ciekawie opowiadał o studniach głębinowych, o znaczeniu dla jakości wody strefy ochronnej. Zobaczyliśmy bardzo nowoczesne urządzenia, dzięki którym odbywa się uzdatnianie.
Nad terenem  dominowały  olbrzymie zbiorniki, a piękne otoczenie zachęcało do urządzenia pikniku , tym bardziej , że pogoda była słoneczna. Po powrocie do sali konferencyjnej poczęstowano nas herbatką i ciasteczkami. Pan Hubert podsumował to, co zobaczyliśmy. Następnie w prezentacji pokazał funkcję logistyki w oczyszczaniu ścieków i połączeniu systemu kanalizacyjnego za pomocą pompowni. Opowiadał również co można robić z osadami po oczyszczeniu ścieków i jakie są wobec nich wymagania.
Kolejnym omawianym tematem była logistyka w gospodarce odpadami. Pani Ania omówiła system gospodarki odpadami przed 2013 rokiem oraz obecny. Opowiedziała jak logistycznie rozwiązany jest system odbioru odpadów ich dostarczanie na składowisko odpadów. Przedstawiła harmonogramy i ulotki na temat segregacji opracowane w spółce. Następnie zaprosiła nas do pokazu segregacji odpadów. Ochotniczka Wiktoria wykazała się bardzo dobrą znajomością segregacji, za co otrzymała upominek.
Ostatnim tematem była woda. Pan prezes  opowiedział skąd się bierze woda, pokazał nam budowę geologiczną i wskazał , gdzie znajdują się pokłady wody i jak można się do nich „dobrać”. Omówił  jaka powinna być woda, ile razy jest badana i w jakim zakresie. W prezentacji zobaczyliśmy również łańcuch przepływu wyprodukowanej przez spółkę czystej wody do mieszkańców i jakie są z tym związane koszty. Przekonaliśmy się jak ważna jest logistyka wody, której przepływ odbywa się systemem niewidocznej , podziemnej infrastruktury.
Następnie zostaliśmy zachęceni do wzięcia udziału w konkursach : odgadywanie która woda jest
z kranu, a która z butelki i ile kosztuje 1 litr wody z kranu. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Musieliśmy  odpowiedzieć na pytanie jaka jest różnica pomiędzy wodą z kranu i wodą po przegotowaniu oraz spróbować wodę z dwóch naczyń i ocenić , która bardziej nam smakuje. Okazało się , że większości z nas smakowała woda ze źródła lwóweckiego czyli z kranu. Na zakończenie zwiedziliśmy  Okręgową Stację Kontroli Pojazdów , podziwialiśmy nowoczesny sprzęt i pojazd (motocykl), który był badany.  Poznaliśmy logistykę działalności spółki z o.o. i przekonaliśmy jak ważny jest płynny , monitorowany przepływ zasobów, informacji i finansów. Było to dla nas praktyczne odzwierciedlenie tego, czego uczymy się teoretycznie i oglądamy na filmach edukacyjnych. Zetknięcie się na żywo ze specjalistami  i zwiedzenie obiektów jest prawdziwą nauką, która pozostaje w pamięci.
Dziękujemy za  przekazaną wiedzę i oprowadzenie po firmie.

                                                                                                         Ania Kaczmarek i  Danka Łęcka

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *