Dyktando

30 marca 2017 | Autor tekstu: Justyna Skałecka

Regulamin Dyktanda z Języka Polskiego

         27.04.2017, godz.9.50, AULA  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ORGANIZATOR:

 • Justyna Skałecka
  Zespół Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach.

CELE DYKTANDA:

 • Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,
 • Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych,
 • Podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”.

ZAŁOŻENIA DYKTANDA:

 • Dyktando ma charakter otwarty i edukacyjny. Uczestnicy będą ubiegać się o tytuł MISTRZA ORTOGRAFII. Konkurs jest adresowany do uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych oraz klas III gimnazjów.

PRZEBIEG DYKTANDA I KRYTERIA OCENY:

 • Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).
 • Oceniana będzie również interpunkcja.
 • Za każdy błąd uczestnik otrzyma 1 pkt karny.
 • Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.
 • Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.
 • Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych.
 • Tytuł MISTRZA ORTOGRAFII zostanie przyznany uczestnikowi, który napisze tekst bezbłędnie. W przypadku braku takiej osoby nagrodę otrzyma Ten, który popełni najmniej błędów. Jeżeli będzie kilka prac napisanych poprawnie lub kilka z taką samą liczbą błędów, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dogrywki.
 • Tekst dyktanda zostanie przeczytany najpierw w całości, następnie każde zdanie zostanie odczytane dwukrotnie. Na koniec tekst zostanie odczytany ponownie w całości, po czym każdy z uczestników będzie miał 2 min. na poprawienie ewentualnych błędów.
 • Nad przebiegiem dyktanda będzie czuwać komisja.

NAGRODY:

 • Nagrody zostaną przyznane za pierwsze miejsca w każdej grupie wiekowej.
 • Wyniki wraz z nagrodami i dyplomami zostaną przesłane pocztą w ciągu dwóch tygodni.

Zgłoszenia (maksymalnie 3 osoby z klasy) prosimy nadsyłać na adres szkoły: zespolszkolpniewy@wp.pl  do dnia 21.04.2017r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *