Półfinał konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

12 lutego 2017 | Autor tekstu: Mariusz Kalemba

Państwowa Inspekcja Pracy w Poznaniu przeprowadziła 26 stycznia  konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Poznaj swoje prawa

w pracy”. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.

Naszą szkołę w konkursie reprezentowały uczennice Technikum Gastronomicznego, Joanna Przewoźna z klasy  trzeciej i Aleksandra Przewoźna z klasy drugiej.

Mariusz Kalemba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *