Acapite poleca

31 grudnia 2016 | Autor tekstu: Iwona Walczak

22 grudnia ukazała się książka pt. „Emilia Sczaniecka w służbie Ojczyźnie”.  Jej autorką jest Alina Rysicka.  Dla wielu nauczyciel historii w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej, bibliotekarz, wychowawca, koleżanka – teraz również autorka. Książka powstała na podbudowie pracy magisterskiej, a 120 rocznica obchodów śmierci Emilii Sczanieckiej była inspiracją do jej stworzenia. Na początku autorka zapoznaje czytelnika z życiorysem Emilii Sczanieckiej, sięga do lat dziecięcych  i wczesnej młodości kiedy to zdobywała wykształcenie. Opisuje życie rodzinne i środowisko w jakim dorastała. W kolejnych rozdziałach zostaje przedstawiona  działalność Emilii – pomoc w walce narodowowyzwoleńczej, zbieranie funduszy i opatrunków, tworzenie i praca w lazaretach, organizacja opieki dla rannych powstańców.  Alina Rysicka podkreśla także, że  ważna dla niej samej jest praca u podstaw i praca organiczna Emilii i właśnie na tej działalności skupia swoją książkę.

Przez cały czas autorka książki dostarcza wiedzy dotyczącej XIX wieku – powstania, zrywy narodowe, akcje wyzwoleńcze. Tło historyczne epoki, pomaga zrozumieć w jakim czasie i jakich warunkach żyła i pracowała Emilia. Jeśli ktoś nie zna postaci Emilii Sczanieckiej  po przeczytaniu tej książki może ją polubić, ponieważ jawi się ona jako osoba wielkoduszna, troskliwa i bezinteresowna. Normalna kobieta, która walczyła o swoją ojczyznę. Myślę, że jest to obowiązkowa lektura dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej, aby mogli poznać swoją patronkę.
Polecam!

Iwona Walczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *