Kampania reklamowa

2 grudnia 2016 | Autor tekstu: Alina Rysicka, Iwona Walczak

Dnia 30 listopada 2016 roku w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej zakończono  ogólnoszkolny projekt czytelniczy realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – priorytet 3. Jego celem było uświadomienie uczniom korzyści płynących z czytania , rozwijanie zainteresowań czytelniczych, racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu, a także uczenie współdziałania w grupie.  Młodzież od września do listopada miała przygotować kampanię reklamową wybranej książki, bądź ulubionego autora, albo blogów poświęconych książce i czytelnictwu, wykonać gazetkę w klasie oraz przygotować prezentację multimedialną. 2 grudnia 2016 r. jury w składzie: Dyrektor Izabela Ratajczak, pani Alina Rysicka i pani Iwona Walczak dokonało oceny poszczególnych projektów.Oceniając pod uwagę wzięto : zaangażowanie poszczególnych członków zespołu, , pomysłowość, terminowość,  wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań, zawartość merytoryczną i poprawność przygotowania prezentacji multimedialnej. Wyróżniono dwie klasy, które perfekcyjnie wykonały powierzone zadania . Jest to klasa III zk  wychowawczyni –    Elżbieta  Smagur  i  kl. Itlb – wychowawczyni  Alicja Węglewska.  Nagrodą za włożoną  pracę będzie wycieczka edukacyjna do Poznania.

                                                                                                     Alina Rysicka, Iwona Walczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *