Konkurs chemiczny

23 listopada 2016 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Z radością zapraszam uczniów liceum i technikum do udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ALCHEMIK prowadzonego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Konkurs w formie testu jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań zamkniętych oraz zadania opisowego i zostanie przeprowadzony w naszej szkole w dniu 9 marca 2017 r. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania chemii w szkole średniej, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału wszystkim zainteresowanym uczniom. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 9,00 zł. Konkurs jest konkursem samofinansującym, to oznacza, że wszystkie uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Dla laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Na Wasze zgłoszenia czekam do 1 grudnia 2016r. – osobiście lub przez dziennik elektroniczny.

Agnieszka Misiewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *