Friendship – important word

2 listopada 2016

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA MINIATURĘ LITERACKĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM „MINI – SAGA COMPETITION”

Zapraszam do udziału w konkursie na miniaturę literacką w języku angielskim „Mini – Saga competition” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach. MINI-SAGA jest bardzo krótkim opowiadaniem. Musi mieć tytuł, fabułę i opowiadać o jakimś wydarzeniu, przy zachowaniu formy (w miniaturowym wymiarze): wstęp, rozwinięcie, zakończenie.  W bieżącym roku OBOWIĄZUJĄCYM tematem mini-sagi jest PRZYJAŹŃ (FRIENDSHIP). Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
I. 9-12 lat – forma komiksowa mini – sagi
II. 13-15 lat – mini-saga literacka
III. 16-19 lat – mini-saga literacka
Objętość opowiadania w III kategorii MUSI zawierać dokładnie 50 słów (nie mniej, nie więcej), a jego tytuł (obowiązkowy) – do 15 słów liczonych oddzielnie. Prace nie spełniające tego wymogu nie będą oceniane. Formy skrócone (np.: I’ll, he’s, we’re są liczone jako jedno słowo). Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. Oceniający wezmą pod uwagę: oryginalność pomysłu, bogactwo słownictwa i użytych wyrażeń oraz poprawność językową. Prace uczestników III kategorii napisane na komputerze w formie pliku tekstowego (.txt, .doc, .odf) należy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną do dnia 11 listopada 2016 na adres mdk@poczta.konsys.pl, w tytule maila wpisując MINI-SAGA COMPETITION. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa i adres placówki lub szkoły, klasa, wiek, nr tel. kontaktowego, należy umieścić pod pracą w przypadku mini-sagi literackiej. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy i nagrody książkowe. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora (mdk-pabianice.pl) dnia 28 listopada 2016. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury 6 grudnia 2016 o godz. 18:00.

Zapraszam serdecznie do udziału w konkursie!
Osoby, które napiszą mini-sagę, proszę o kontakt osobiście lub przez e-dziennik!

Magdalena Klimowicz-Maciejko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *