Ważna informacja dla Rodziców

20 października 2016

Szanowni Państwo!

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej dotyczącej obowiązków informacyjnych na rzecz Ubezpieczonych w przypadku zawierania umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, w szczególności ubezpieczenia grupowego,  w zakładce ważne dokumenty zamieszczamy do pobrania informacje na temat ubezpieczenia, które Państwo wybrali.

Małgorzata Krzowska-Figiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *