Uroczystości pod pomnikiem

1 września 2016

Tradycyjnie co roku pierwszego września przedstawiciele  naszej szkoły uczestniczą w obchodach rocznicy II Wojny Światowej. Dzisiejsza uroczystość miała miejsce przed pomnikiem Bohaterów II Wojny Światowej i uczestniczyli w niej: dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie trzech klas mundurowych z pocztem sztandarowym z Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach. Wśród zebranych byli pracownicy gminy, reprezentanci innych szkół, chór z Domu Dziennego Seniora oraz harcerze. Nadkadet Olga Tomczak złożyła raport gotowości do uroczystości zebranych kadetów, burmistrzowi miasta i gminy Panu Jarosławowi Przewoźnemu. Nastąpiło to po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego. Uroczysty charakter podkreślało przemówienie Burmistrza Gminy Pniewy Jarosława Przewoźnego oraz występ chóru.

Ewa Grzywna
fot. pniewy24.pl