Bliżej przyrody

30 września 2016

Uczniowie uczęszczający na lekcje przyrody i biologii rozszerzonej uczestniczyli w zajęciach terenowych z bezkręgowców. Pierwszym zadaniem było określić wpływ struktury krajobrazu na zróżnicowanie pająków. Zadaniem uczniów było uwidocznienie sieci pajęczych na odcinkach badawczych za pomocą spryskiwaczy z wodą. Identyfikacja typu sieci (a tym samym rodziny pająków) i ich liczenie przy użyciu ilustracji. Odławianie pająków i umieszczanie pobranych prób w pojemnikach z alkoholem, a następnie przeniesienie do klasy w celu identyfikacji gatunku. Tematem kolejnych zajęć było określenie wpływu struktury krajobrazu na rozmieszczenie i liczebność motyli dziennych. Wykonanie zadania polegało na prowadzenie obserwacji w dogodnym dla motyli krajobrazie. Podczas zajęć uczniowie poznawali techniki łapania motyli za pomocą czerepaków a następnie dokonywali oznaczenie gatunku. Dzięki tym zajęciom uczniowie nabyli praktycznych umiejętności obserwowania i oznaczania bezkręgowców.

Monika Marciniak-Woźniak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *