Zarządzenie Dyrektora

28 maja 2020 | Autor tekstu: Waldemar Janelt

Zarządzenie nr 5/2020
DYREKTORA
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
z dnia 28.05.2020r.

 

w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych w szkole zajęć

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), w zw. z § 4d Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 r. poz. 410 ze zm.) oraz art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

  1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia
  2. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19, stanowiącą załącznik 2 do zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020r.

Załącznik 1. Procedura konsultacje

Załącznik 2. Procedura COVID-19

Podcasty „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online” dla nauczycieli i rodziców

25 maja 2020 | Autor tekstu: Lidia Dudek

Szanowni Państwo, przygotowaliśmy dla Państwa serię czterech podcastów poświęconych najważniejszym zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online.

Mamy nadzieję, że rozmowy ekspertów NASK oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, które poprowadził znany dziennikarz radiowy Krystian Hanke, będą dla Państwa przydatną dawką wiedzy. Liczymy na to, że staną się przyczynkiem do wielu rozmów i podjęcia działań w Państwa lokalnych środowiskach na rzecz bezpieczeństwa dzieci online.
Zachęcamy do słuchania!

 

Cyberprzemoc i inne formy agresji w sieci
Kiedy niewinny żart staje się hejtem? Jak reagować na agresję w internecie? Jak pomóc ofiarom cyberprzemocy?
kliknij aby wysłuchać

Problem nadużywania internetu
Jak kontrolować czas, który dziecko spędza w sieci? W którym momencie powiedzieć stop? Jakie mogą być negatywne skutki nadużywania internetu i jak sobie z nimi radzić?
kliknij aby wysłuchać

Seksting i problem uwodzenia dzieci w internecie
Czy zdajemy sobie sprawę z negatywnych konsekwencji, które ze sobą niesie? Jak rozmawiać z nastolatkiem o skutkach takich działań? Do kogo zwrócić się o pomoc?
kliknij aby wysłuchać

Szkodliwe treści w internecie
Jak uchronić przed nimi nasze dzieci? Jakie treści są szkodliwe? Jak nauczyć dzieci bezpiecznie poruszać się po internecie i odpowiednio reagować na niebezpieczne materiały?
kliknij aby wysłuchać