Uwaga!

1 lipca 2019

Ogłoszenie wyników maturalnych
oraz wydanie świadectw dojrzałości i aneksów
odbędzie się  4 lipca 2019 r. w godz. 12.00-14.00
w sali C4 w budynku Zespołu Szkół na ul. Wolności 10.

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego

22 czerwca 2019 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Zakończył się kolejny rok szkolny – trudny rok – nie tylko dla polskiej edukacji, ale także dla naszej społeczności szkolnej – Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach. Rok wielu niełatwych zmian i decyzji, ale także rok  który przyniósł wiele nowych, cennych doświadczeń – dla nas wszystkich – uczniów, rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrekcji.

Pożegnaliśmy ostatni rocznik Zasadniczej Szkoły Zawodowej, a także nauczycieli odchodzących na emeryturę, wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem i nagrody uznania dla uczniów szczególnie wyróżniających się swoją pracą na rzecz szkoły i udziałem – z sukcesami – w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Słowa kierowane dziś do nas przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pniewach – Krzysztofa Matuszaka oraz Burmistrza Jarosława Przewoźnego – napełniły optymizmem wszystkich obecnych:  „ta szkoła jest bardzo ważna dla nas, dla naszego miasta i całej gminy, ona musi się rozwijać, to dobry kierunek”.  Burmistrz docenił również pracę Wicedyrektora Szkoły – Waldemara Janelta – wręczając Nagrodę Burmistrza.

Wicedyrektor Szkoły – Waldemar Janelt – skierował słowa podziękowania do wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz Burmistrza Jarosława Przewoźnego i pracowników Urzędu Miejskiego – za dobrą współpracę, nieustanną pomoc, ogromne zaangażowanie i wsparcie w budowaniu tego, co w naszej pracy najistotniejsze  – szkoły, w której­ najważniejszy jest młody człowiek – dla którego ta szkoła jest całym jego światem, bo to tu toczy się jego życie, to tu ma wszystkich swoich kolegów,  znajomych, a także nauczycieli i wychowawców, którzy odgrywają, ogromną rolę w procesie kształtowania jego  umysłu i charakteru.

Czytaj dalej »

Klasa IITLB żegna rok szkolny

19 czerwca 2019 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko

Uczennice i uczniowie klasy IITLB zdecydowali już kilka tygodni temu, że zakończą rok szkolny spotykając się na pizzy, stąd ich dzisiejsza obecność w „Słodkiej Bazylii”. Był czas na podsumowanie wyników w nauce w klasie drugiej oraz rozmowy o właśnie napisanych egzaminach zawodowych czy  planach wakacyjnych. Miło się je pizzę w dobrym towarzystwie!

wykonanie: fklar.pl – strony internetowe