Czytać można

21 listopada 2017 | Autor tekstu: Iwona Walczak

Czytać można książki z górnej półki….

ALCHEMIK 2018

21 listopada 2017 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Z radością zapraszam uczniów liceum i technikum do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu ALCHEMIK prowadzonego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie – Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu. Konkurs w formie testu jednokrotnego wyboru składa się z 30 pytań zamkniętych oraz zadania opisowego i zostanie przeprowadzony w naszej szkole w dniu 7 marca 2018 r. Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania chemii w szkole średniej, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału wszystkim zainteresowanym uczniom. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, którzy dokonają wpłaty w wysokości 9,00 zł. Konkurs jest konkursem samofinansującym, to oznacza, że wszystkie uzyskane środki przeznaczone są wyłącznie na nagrody i techniczną obsługę Konkursu. Dla laureatów Konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Na Wasze zgłoszenia czekam do 1 grudnia 2017r. – osobiście lub przez dziennik elektroniczny.

Agnieszka Misiewicz

XVII przegląd poezji śpiewanej Liro ty moja śpiewna

21 listopada 2017 | Autor tekstu: Magdalena Matuszewska-Bryłka

fot. Anna Fliger

Emocje, wrażenia, opinie, przeżycia – wszystko kotłuje się w głowie i sercu. Sporo się działo… !
WERDYKT:
GRAND PRIX – LUCYNA KNOP Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu; „Ach, nie mnie jednej”, sł. Agnieszka Osiecka; akomp. Łukasz Janiszewski, Kacepr Kajzderski, Szymon Kandulski, Szymon Krawczyk
I MIEJSCE – ALEKSANDRA KUZAJEWSKA Zespół Szkół RCKU im. gen. Chłapowskiego w Trzciance; „Braciszku” sł.Karel Kryl
II MIEJSCE – KATARZYNA PŁACZEK Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie; „Zdumienie” sł. Z. Książek
III MIEJSCE – PAULINA BIELIŃSKA V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu; „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” , sł. Wisława Szymborska; akomp. Alan Filas (gitara), Oliwia Pachocka (pianino)
NAGRODA ABSOLWENTÓW LO – IM. JANA KACZMARKA – AGATA FRĄCKOWIAK, Wolsztyński Dom Kultury; „Kaziu, zakochaj się”,sł. Jeremi Przybora
WYRÓŻNIENIE – JAGODA JANIEC V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu; „Szedł chłopiec ze swoją dziewczyną”, sł. William Szekspir (tłum. Czesław Miłosz)
WYRÓŻNIENIE –  BARBARA BRYŁKA LO im. E. Sczanieckiej w Pniewach; „O Człowieku” sł. S. Przewoźny, akomp. Kacper Kajzderski, Marek Zuzek
WYRÓŻNIENIE – ALEKSANDRA SZUBA LO im. E. Sczanieckiej w Pniewach, „Mury” sł. J. Kaczmarski, akomp. Maciej Hała
WYRÓŻNIENIE – WERONIKA MALACH V Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu; „Wariatka tańczy”, sł. A. Osiecka
WYRÓŻNIENIE – JÓZEF MAĆKOWIAK LO Sióstr Urszulanek w Pniewach; „Miedzy ciszą a ciszą” sł. M. Zabłocki, akomp. Sz. Krawczyk
GRATULUJEMY!!!

czytaj więcej

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

20 listopada 2017 | Autor tekstu: Agnieszka Kowalka

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Dyrektor Zespołu Szkół  w Pniewach

Wolności 10

62-045 Pniewy

tel. 61 29 10 607

ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie art.10 ust. 1 oraz 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579)do wartości zamówień równych lub przekraczających kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art.11 ust.8 na:

Przedmiot zamówienia:

SUKCESYWNY ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOZYWCZYCH

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. E. SZCZANIECKIEJ

W PNIEWACH -2018 ROK

 

Szczegółowe informacje w plikach do pobrania, w rozwinięciu artykułu.

wykonanie fklar.pl – strony internetowe