Konkurs „Mechatronik Roku”

We wtorek 18 lutego w naszej szkole odbył się I etap konkursu "Mechatronik Roku". To pierwsza jego edycja. Uroczystego otwarcia dokonał Burmistrz Józef Ćwiertnia wraz…

WARSZTATY WEEKENDOWE „ŻYJ FINANSOWO, CZYLI JAK ZARZĄDZAĆ FINANSAMI W ŻYCIU OSOBISTYM”

W dniach 15 i 16 lutego 2020 roku w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach odbyły się, po raz drugi warsztaty weekendowe „Żyj finansowo,…

Oferta edukacyjna

Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej przy ul. Wolności 10 Oferujemy 3-letnią branżową szkołę I stopnia. Naukę może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz podpisze umowę o kształceniu praktycznym…

Radość w Zespole Szkół!

W dniu dzisiejszym pan Tomasz Liman z Nowego Tomyśla zakończył montaż stanowiska egzaminacyjnego dla pierwszej kwalifikacji EE.02 w zawodzie technik mechatronik i przeprowadził pierwszą część szkolenia dla nauczycieli. Dziękujemy! https://simp.pl/project/inzynierskie-biuro-rzeczoznawstwa-samochodowego-maszyn-i-urzadzen-oraz-wspomagania-projektowania-w-zakresie-konstrukcji-bezpieczenstwa-i-sterowania-mechatronicznego-maszyn-tomasz-liman/  

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ogłoszony przez UNESCO. Jego ideą jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na bogactwo różnorodności językowej świata i konieczność jego ochrony, a także promocji wielojęzyczności. REGULAMIN KONKURSU - Z Językiem…

Zobacz na mapie