Komunikat

24 kwietnia 2020 | Autor tekstu: Waldemar Janelt

KOMUNIKAT NR 13

DYREKTORA
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach

w sprawie wydawania świadectw ukończenia szkoły

 Informujemy, że świadectwa ukończenia szkoły zostaną zdeponowane w sekretariacie szkoły i będą wydawane po wznowieniu pracy Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, na zasadach sprzed epidemii.

Zarządzenie Dyrektora

24 kwietnia 2020 | Autor tekstu: Waldemar Janelt

ZARZĄDZENIE Nr 4/2020

DYREKTORA
Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach
z dnia 22.04.2020 r.

w sprawie zmiany Kalendarza Roku Szkolnego 2019/2020
w Zespole Szkół im. 
Emilii Sczanieckiej w Pniewach.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe oraz na podstawie § 5 Rozporządzenia MENiS z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 poz. 1603) oraz  § 11k. ust 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020, poz. 493, ze zm.)

Dyrektor Zespołu Szkół im. Emilii Sczanickiej  z a r z ą d z a  co  następuje:

Wprowadzam do stosowania w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach zmiany Kalendarza Roku Szkolnego 2019/2020 w dniach: 4.05.2020 (poniedziałek), 5.05.2020 (wtorek) oraz 6.05.2020 (środa) odbywają się zajęcia dydaktyczne dla wszystkich uczniów Zespołu im. Emilii Sczanieckiej, zgodnie z dotychczasowym trybem pracy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Earth Day

20 kwietnia 2020 | Autor tekstu: Elżbieta Lubik

Pamiętajmy, że 22 kwietnia 2020 obchodzimy Dzień Ziemi ustanowiony już 50 lat temu. Dzień Ziemi, przypomina o tym, że mamy tylko jedną planetę i każdy z nas musi troszczyć się o nią codziennie.
W nawiązaniu do tego dnia, chciałabym przypomnieć spot filmowy nagrany na zajęciach z języka angielskiego w 2018 roku przez uczniów naszego liceum.

Let’s save the Earth!
E.L.

Wielkanoc

11 kwietnia 2020 | Autor tekstu: Alina Rysicka
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Ten radosny czas obfituje w wiele zwyczajów. Większość z nich znana jest już od średniowiecza i obchodzona do dziś. Są to: Niedziela Palmowa, zakaz pieczenia chleba, pogrzeb żuru i śledzia, topienie Judasza, Święconka, Niedziela Zmartwychwstania, pisanki, Śmigus Dyngus czyli lany poniedziałek, Zajączek.
Jeżeli chcecie zobaczyć jak to święto obchodzone jest w innych krajach to polecam link z filmem https://liblink.pl/Sk4UpvHGrL
Na te zbliżające się Święta życzę, aby Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe napełniło Wszystkich spokojem i wiarą, która da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Alina Rysicka