Drzwi otwarte

19 maja 2019 | Autor tekstu: Katarzyna Szczepaniak

W sobotni poranek w naszej szkole, mimo dnia  wolnego od zajęć edukacyjnych, było gwarno i wesoło. Wszystko to za sprawą drzwi otwartych, zorganizowanych dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.

W liceum zebranych po krótkim występie pani wicedyrektor Elżbiety Bosy głos zabrali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, którzy opowiedzieli, co dzieje się w naszej szkole, a następnie zaprosili do zwiedzania szkoły.

Uczniowie wraz z rodzicami mogli obejrzeć pracownie, porozmawiać z nauczycielami oraz zobaczyć ciekawe prezentacje i pokazy przygotowane w salach przedmiotowych przez uczniów i nauczycieli. Odbyły się m.in. się pokazy eksperymentów chemicznych, doświadczeń biologicznych, umiejętności klasy mundurowej oraz prezentacje humanistów i naszego zespołu tanecznego, który ze sceny auli przekonywał, że nie samą nauką człowiek żyje.

Z kolei w budynkach szkoły na Wolności prezentowały się klasy technikum – gastronomowie, logistycy, ekonomiści i mechatronicy.  Odbyły się bardzo interesujące pokazy udzielania pierwszej pomocy.

Zainteresowani mogli zajrzeć także do Bursy Szkolnej i przekonać się, w jakich warunkach mieszkają wychowankowie.

Mamy nadzieję, że nasza oferta edukacyjna przekonała niezdecydowanych i od września zasilą oni szeregi naszej szkoły.

Czytaj dalej »

Drzwi otwarte w AVK

10 maja 2019

AVK Polska jest zakładem produkcyjnym, w branży armatury przemysłowej dla instalacji wodociągowych, gazowych i przeciwpożarowych. Produkcja składa się z procesu obróbki mechanicznej, emaliowania i malowania oraz montażu. AVK prowadzi naukę zawodu w dwóch pierwszych działach, czyli kształci operatorów obrabiarek skrawających oraz lakierników. Doświadczeni oraz wykwalifikowani nauczyciele zawodu zapewniają uczniom naukę zgodnie z programem kształcenia oraz zajęcia dodatkowe uzupełniające wiedzę.

W tym roku AVK zaprasza zainteresowanych uczniów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych wraz z rodzicami na drzwi otwarte do firmy, które odbędą się 21 maja 2019 r. w godzinach 14:00 – 17:00. Podczas wizyty przedstawimy Państwu oba zawody kształcenia, oprowadzimy po hali produkcyjnej i zaprezentujemy stanowiska pracy uczniów oraz odpowiemy na wszelkie pytania.

Osoby zainteresowane przybyciem prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 61 29 36 283.

Informacja o miejscu publikacji

9 maja 2019 | Autor tekstu: Magdalena Lewandowska

Informacja o miejscu publikacji
Sprawozdania finansowego za 2018 rok

 

zgodnie z § 34 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu finansowego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.) Dyrektor Zespołu Szkół w Pniewach informuje, iż Sprawozdanie Finansowe jednostki za 2018 rok –  w skład którego wchodzi Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Zestawienie Zmian w Funduszu oraz Informacja Dodatkowa,  zostało opublikowane na stronie BIP_GMINA PNIEWY / SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

 

Pniewy, dnia 9 maja 2019r.

wykonanie: fklar.pl – strony internetowe