Podziękowania dla Dyrektora Waldemara Janelta

26 czerwca 2020

Minęło blisko półtora roku od czasu kiedy kuratelę w zastępstwie pani Izabeli Ratajczak, nad Zespołem Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, przejął dyrektor Waldemar Janelt. Czas ten był bardzo burzliwy dla polskiej edukacji co nie ominęło naszej szkoły.Trudne decyzje były udziałem naszej dyrekcji. Dziś dziękujemy Dyrektorowi  za wysiłki włożone w prowadzenie szkoły. Podziękowania składają pracownicy oraz uczniowie. Drogi Dyrektorze byłeś specjalistą na trudne czasy (strajki, remonty, koronawirus, zdalne nauczanie, problemy kadrowe). Przeszedłeś próbę nie do pozazdroszczenia, wyszedłeś z niej zwycięsko. Postawa wojownika i troski o młodzież oraz kadrę przeważyła. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz zasłużonego letniego wypoczynku.

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

26 czerwca 2020 | Autor tekstu: Alina Wesołek

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

 

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

UWAGA!

25 czerwca 2020

Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną nie odbędzie się tradycyjne zakończenie roku szkolnego. Świadectwa promocyjne zostaną zdeponowane w sekretariacie szkoły i będą wydawane po wznowieniu pracy Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, na zasadach sprzed epidemii.

WAŻNA INFORMACJA DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIE ZAWODOWYM

24 czerwca 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz
Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice
informacja na temat staży zawodowych mających odbyć się w lipcu i sierpniu 2020 roku, ze względu na panującą pandemię, zostanie udzielona Państwu niezwłocznie po uzyskaniu akceptacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu, najpóźniej w poniedziałek 29 czerwca 2020 roku. 

Informacje dla zdających egzamin zawodowy

19 czerwca 2020 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz
Ważne informacje dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2020
 1. Na egzamin zdający stawiają się 30 minut przed godziną jego rozpoczęcia podaną w harmonogramie (dostępnym na stronie)
 2. Na egzamin każdy zdający zobowiązany jest zabrać ze sobą:
  • dowód tożsamości
  • maseczkę ochronną
  • długopis z czarnym tuszem
  • na część praktyczną egzaminu dodatkowo przybory wymienione w komunikacie Dyrektora CKE dla danej kwalifikacji (w załączeniu)Zdający może zabrać ze sobą małą butelkę wody.
   Kalkulatory będą na każdym stanowisku egzaminacyjnym! (proszę nie przynosić swoich!)
 3. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 4. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu). W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.

Download the PDF file .