Wakacyjni goście ze Słowenii!

4 września 2017 | Autor tekstu: Bogumiła Hładki

W sierpniu w Pniewach gościły dwie uczennice liceum ogólnokształcącego z zaprzyjaźnionej gminy Kocevje, w Słowenii, Patricja i Helena, które nasi uczniowie mieli okazję poznać podczas Igrzyska Przyjaźni w Słowenii w tym roku. Przyjaźń to piękny dar, który należy pielęgnować, jak się okazuje odległość nie jest żadną przeszkodą, a do odważnych świat należy. Patricja i Helena zwiedziły naszą gminę i spotkały się z pniewskimi uczniami, w trakcie swojej podróży pojechały do Poznania, Wrocławia i Berlina.
W ramach planowanej wymiany polskich i słoweńskich uczniów, mamy ambitne plany wyjazdu na tydzień w kwietniu do Kocevja, a następnie chcemy gościć młodzież ze Słowenii w naszych domach w kolejnym roku szkolnym. Jest to świetna okazja, aby podszkolić umiejętności językowe oraz poznać ciekawych ludzi.

Bogumiła Hładki

Czytaj dalej »

Poprawkowe egzaminy zawodowe

3 września 2017 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Absolwenci i uczniowie, którzy po raz kolejny chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej, zobowiązani są złożyć deklarację do dnia 08 września 2017r. w sekretariacie szkoły.
Deklaracje do pobrania ze strony internetowej OKE w Poznaniu.

Ważne informacje dla uczniów technikum i pracowników młodocianych

27 sierpnia 2017 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Uczniów klas technikum, którzy we wrześniu wyjeżdżają na praktyki zawodowe, proszę o przyjście do szkoły w dniu  01 września 2017r.,  w godzinach 9.00 – 11.00 do bud. B, s. B4  na ul. Wolności 10,  w   celu  uzupełnienia  zeszytów w program praktyk, stosowne pieczątki oraz sprawdzenie poprawności jego przygotowania, a także wyjaśnienia wszystkich innych  wątpliwości związanych z praktyką zawodową.

Pracownicy młodociani od 28 sierpnia 2017r. mogą odbierać skierowania na kursy, w sekretariacie przy ul. Wolności 10.