Logistyk

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami – etapami:

  1. Obsługa magazynów
  2. Organizacja transportu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
  • przechowywania towarów;
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej;
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.