Wielozawodowa

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

Twoja szansa na dobry zawód 

Dzisiejszy rynek pracy potrzebuje fachowców 
w konkretnych zawodach, dlatego nasza szkoła wychodzi na przeciw  tym potrzebom i oferuje m.in. kształcenie zawodowe w Branżowej Szkole I Stopnia. Brakuje fachowców z wielu dziedzin, nie ma kto naprawić butów, uszyć sukienki itd... My konsumenci jesteśmy zmuszeni wymienić daną rzecz na nową, a jeśli szukamy fachowca do naprawy, to trzeba się sporo natrudzić, by go znaleźć.
Można wybrać dowolny zawód, wymarzony lub potrzebny ludziom w codziennym życiu.  

Najlepszym celem do realizacji swoich marzeń 
osiągnięciu wymarzonego zawodu jest wybór  Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach. Dobrą decyzją jest podjęcie nauki w Branżowej Szkole I Stopnia. Dobrze jest spojrzeć na rynek pracy okiem konsumenta. Jest nim każdy z nas. Może warto ocenić, które zawody są potrzebne, a fachowców mało. Są też zawody, reprezentowane przez wiele firm i wtedy klient stawia na pierwszym miejscu fachowość w wyborze oferty. Może zaspokojenie potrzeb klienta jest istotne i przyniesie efekty dla młodego entuzjasty. Warto się nad tym zastanowić. Jest też wiele nowych zawodów, dla których wiele firm ma ofertę pracy. Trzeba tylko przyjrzeć się liście aktualnych zawodów.  

Świetnym przedsięwzięciem życiowym na przyszłość jest wybór Branżowej Szkoły I Stopnia. Nauka trwa tylko 3 lata. W jej trakcie w szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących.  Przedmioty zawodoweteoretyczne nauczane są podczas miesięcznych  kursów zawodowych specjalistycznych Centrach organizujących je dla danego zawodu
Absolwent szkoły branżowej to dobry fachowiec, odnajdujący się na rynku pracy. Praktyczną naukę zawodu odbywa w warunkach realnych u świetnego fachowca – pracodawcy, który uczy i zapewnia dobre umiejętności i wyobraźnię zawodowąPotwierdzają to zdane egzaminy zawodowe na wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika.
Umiejętności i rzetelność to fundament do sukcesu zawodowego i bezpieczeństwa finansowego. 

 

Dobry wybór zawodu, to satysfakcja i życie w pełni. 

Alina Wesołek