Motto szkoły

Traktując człowieka według tego, kim mógłby być, naprawdę go takim uczynisz.

J.W. Goethe