Maturzysto! Wybierz studia na …

Maturzysto! Wybierz studia na …. Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Lista kierunków: https://puls.edu.pl/wydzialy-kierunki-studiow?field_wydzia__value=All

Kandydaci – rekrutacja:
Otwórz powyższy plik w nowym oknie
https://puls.edu.pl/upp/kandydat/warunki-i-tryb-rekrutacji

Kandydaci – wymagane dokumenty: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/wykaz-dokument-w

Kandydaci – opłaty rekrutacyjne: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/op-ata-rekrutacjna-i-za-wydanie-legitymacji

Media społecznościowe:
Facebook: https://www.facebook.com/uppoznanofficial
Instagram: https://www.instagram.com/up_poznan/
YouTube: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czyli studia z pasją
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/uniwersytet-przyrodniczy-w-poznaniu/
Twitter: https://twitter.com/up_poznan

 

Maturzysto! Wybierz studia na …. Uniwersytecie Technicznym w Poznaniu

 

Uniwersytet Techniczny w Poznaniu

Lista kierunków: https://www.put.poznan.pl/pl/studia-i-oraz-ii-stopnia/oferta-edukacyjna-kierunki-studiow

 

Kandydaci – rekrutacja: https://www.put.poznan.pl/index.php/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku-I-st

Kandydaci – wymagane dokumenty: https://www.put.poznan.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty

 

Kandydaci – opłaty rekrutacyjne: https://www.put.poznan.pl/index.php/rekrutacja/oplata

 

Media społecznościowe:

Facebook: https://www.facebook.com/Politechnika.Poznanska

Instagram: https://www.instagram.com/politechnika.poznanska/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9jAyy-X65QOVZpyGu9AKHw

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/poznan-university-of-technology/?originalSubdomain=pl

Twitter: https://twitter.com/PUT_Poznan