Warsztaty profilaktyczne

4 października 2021 | Autor tekstu: Katarzyna Szczepaniak

 

Bursa to nie tylko miejsce odpoczynku oraz nauki. Wychowawcy starają się, aby pobyt w bursie był dla wychowanków także okazją do poszerzania horyzontów i zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.

Taki cel miały warsztaty profilaktyczne, które zostały zorganizowane 27 i 28 września 2021 roku. Tematyka spotkań dotyczyła wpływu uzależnień na funkcjonowanie psychiczne i fizyczne człowieka. Prelegentka – pani Agnieszka z Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy – przedstawiła bursowiczom konsekwencje prawne sięgania po używki oraz wskazała sposoby reagowania w sytuacji zażycia substancji niedozwolonych przez inne osoby. Mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy dzięki tym warsztatom nie będą eksperymentowali na swoim życiu i zdrowiu oraz docenią jego wartość.

 

 

 

KSIĄŻKI POLECAJĄ SIĘ (NIE TYLKO) NA LATO!

16 czerwca 2019 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko
 • PATOLOGIA FONOHOLIZMU Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego
 • BEZ OGRANICZEŃ Jak rządzi nami mózg
 • BLIZNA
 • ALKOHOLIZM i grzech, i choroba, i…
 • UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
 • UZALEŻNIENIA 2.0 Dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
 • FILMOTERAPIA W EDUKACJI I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ORAZ DOROSŁYCH
 • MOBBING W SZKOLE. Jak zapobiegać przemocy grupowej
 • PSYCHOLOGIA UCZNIA I NAUCZYCIELA
 • PSYCHOLOGIA Kluczowe koncepcje T. 2 Motywacja i uczenie się
 • PSYCHOLOGIA Kluczowe koncepcje T. 4 Psychologia osobowości
 • DEPRESJA NASTOLATKÓW Jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać
 • JAK MÓWIĆ DO NASTOLATKÓW, ŻEBY NAS SŁUCHAŁY, JAK SŁUCHAĆ ŻEBY Z NAMI ROZMAWIAŁY
 • PATOLOGIE KOMUNIKOWANIA W INTERNECIE
 • RODZIC JAKO PRZYWÓDCA STADA Pełne miłości przywództwo w rodzinie
 • KONIEC WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Osoby zainteresowane tematyką uzależnień, profilaktyką, psychologią, znajdą dla siebie w bibliotekach przy ul. Wolności i ul. Św. Ducha ciekawą lekturę na lato.

Książki zostały zakupione z funduszy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pniewach w ramach planu profilaktyki na rok szkolny 2018/2019.

 

Szkolenie dla nauczycieli

16 czerwca 2019 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko

W dniu 30 maja br. odbyło się szkolenie dotyczące edukacji antynarkotykowej,  przeznaczone dla nauczycieli Zespołu Szkół w Pniewach. Warsztaty poprowadził pan Piotr Pruss z firmy DEV-GROUP.

Nauczyciele dowiedzieli się jakie są rodzaje narkotyków, mogli obejrzeć środki pozorancji – najpopularniejsze narkotyki oraz sprzęt używany do pozyskiwana i przechowywania środków odurzających. Nauczyciele zostali również zapoznani z podstawami prawnymi związanymi z  profilaktyką antynarkotykową, dowiedzieli się, jak się zachować w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków. Prowadzący przybliżył uczestnikom szkolenia kwestię zwalczania przestępczości narkotykowej przez policję oraz rolę szkoły w tym względzie.

W ostatniej części szkolenia pan Pruss odpowiadał  na pytania nauczycieli związane z narkotykami i dopalaczami oraz podzielił się swoimi spostrzeżeniami i wnioskami związanymi z potrzebą współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami uczniów.

Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pt. „Cyberprzemoc”

1 kwietnia 2019 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko

W dniach 04-18 marca br. odbyły się warsztaty profilaktyczno-edukacyjne pt. „Cyberprzemoc”, dotyczące zagrożeń związanych z korzystania z cyberprzestrzeni i multimediów oraz konsekwencjach psychologicznych i prawnych stosowania cyberprzemocy.

Warsztaty były przeznaczone dla uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i  Szkoły Branżowej w Zespole Szkół w Pniewach: w ramach planu profilaktyki. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 600 uczniów według harmonogramu. Każdorazowo warsztaty trwały 90 minut (2 godziny lekcyjne).

Warsztaty prowadziła pani Agnieszka Wojciechowska, psycholog i trener z Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy, omawiając zagadnienia według załączonego planu.

Uczniowie dowiedzieli się, jakie są rodzaje cyberprzemocy (filmy i zdjęcia, kompromitujące materiały, podszywanie się, sexting, cyberbulling, happy slapping, etc.) a także, jakie są konsekwencje stosowania cyberprzemocy, jak wygląda tak zwany trójkąt cyberprzemocy i czy jesteśmy jednymi z osób będących w tym trójkącie.

Uczniowie ćwiczyli umiejętności asertywne przydatne w wirtualnym świecie oraz dyskutowali o tym, jakie są sposoby na stalkera oraz jak bezpiecznie korzystać z mediów.

 

Magdalena Klimowicz-Maciejko

Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

12 lutego 2019 | Autor tekstu: Magdalena Klimowicz-Maciejko

DBI to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet”, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej pod nazwą Fundacja Dzieci Niczyje) oraz NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa), odpowiedzialne za realizację programu „Safer Internet” w Polsce.

 

Więcej możecie o tym poczytać na gazetkach w budynku LO i w budynku C przy ul. Wolności.