Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

21 stycznia 2022 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji zimowej 2022 nastąpi  31.03.2022 r.
W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2022 – deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który będzie odbywał się w sesji letniej 2022 roku, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (bud. C przy ul. Wolności) do dnia 7 kwietnia 2022 r.

Egzaminy poprawkowe potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

20 stycznia 2022 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do

egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej  2022

proszę o pobranie deklaracji z sekretariatu (Budynek C przy ul. Wolności) lub ze strony internetowej szkoły,  wypełnienie jej i dostarczenie do sekretariatu do dnia 07.02.2022 r.

https://zespolszkolpniewy.pl/wp-content/uploads/2022/01/deklaracja.docx

Komunikat Dyrektora CKE

20 grudnia 2021
Komunikat Dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, z 
których mogą korzystać zdający w części praktycznej i pisemnej egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r.

Komunikat dla Gastronomika

23 sierpnia 2021 | Autor tekstu: Katarzyna Żelazowska

Drodzy Uczniowie klas o profilu gastronomicznym (Technikum i Branżowej Szkoły), a w szczególności Uczniowie klas pierwszych.

Już 1. września przedstawimy Wam ofertę zakupu podręczników do nauki PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH. Dzięki temu zaopatrzycie się w aktualne podręczniki. W wielu przypadkach zmieniła się podstawa programowa, a tym samym potrzebna do danego przedmiotu książka. Stąd wiele pozycji z poprzednich lat przestało obowiązywać. Dlatego zachęcamy do wstrzymania się z zakupem do dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

Ta sama sytuacja dotyczy stroju ochronnego do pracowni gastronomicznej. W tym przypadku również służymy pomocą. Zamawiamy stroje z logo naszej patronki. Oferta dotyczy zarówno osób, które chcą zakupić cały strój, jak i tych, które potrzebują tylko jeden jego element.

Do zobaczenia w szkole!