Rozdanie świadectw maturalnych

4 lipca 2024

Rozdanie świadectw maturalnych

w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, odbędzie się:

9 lipca 2024 r. w budynku A przy ul. Wolności 10 od godziny 13:00

 

4A – sala A6

4B – sala A9

5TLP – sala A1

5TMP – sala A2

5TŻE – sala A3

 

Absolwenci, którzy nie mogą odebrać osobiście świadectw maturalnych oraz aneksów do świadectw mogą upoważnić inne osoby wypełniając: „druk upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego”, który znajduje się na stronie szkoły

w zakładce ważne dokumenty/pliki do pobrania lub osobiście w innym terminie, w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

Uwaga! Konkurs

1 lipca 2024 | Autor tekstu: Iwona Krzyczkowska
Katedra Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej zaprasza do udziału w IV edycji konkursu „Wakacyjna GeoFotka”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt turystyczny) zostaną rozdzielone w 2 kategoriach: „Najlepsze zdjęcie obiektu geologicznego” oraz „Najciekawszy opis do zdjęcia”, zaś WSZYSCY uczestnicy otrzymają dyplomy i pamiątkowe koszulki.
Celem Konkursu jest popularyzowanie nauk przyrodniczych, zwłaszcza nauk o Ziemi wśród młodzieży szkół średnich. Nasz konkurs z każdą edycją cieszy się coraz większą popularnością – zdajemy sobie sprawę, że sukces ten zawdzięczamy w dużej mierze szkołom, a zwłaszcza nauczycielom geografii, którzy przekazują informacje i zachęcają uczniów do udziału.
Tak jak w latach ubiegłych prosimy o poinformowanie uczniów o kolejnej edycji naszego Konkursu. Polega on na wykonaniu zdjęcia obiektu geologicznego i krótkiego opisu do tego obiektu. Prace konkursowe wysyła się drogą elektroniczną (uczestnicy nie ponoszą kosztów wywoływania zdjęć itp.) Szczegóły konkursu w Regulaminie dostępnym pod linkiem https://www.polsl.pl/rg5/wakacyjna-geofotka/ Dodatkowych informacji można zasięgnąć mailowo pod adresem: jacek.nowak@polsl.pl

FINAŁ CENTRALNY 50-GO OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNEGO

25 czerwca 2024 | Autor tekstu: Ewa Połajdowicz

W dniach 6-9 czerwca 2024 roku w Kozienicach odbył się finał centralny jubileuszowej, 50. edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Zawody obejmowały część teoretyczną z zakresu krajoznawstwa, turystyki, topografii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pierwszej pomocy oraz część praktyczną: marsz na orientację, turystyczne ABC (pomiary terenowe, planowanie wycieczki, rozpoznawanie zabytków województwa mazowieckiego oraz drzew i krzewów Puszczy Kozienickiej), rowerowy tor przeszkód, udzielanie pierwszej pomocy (samarytanka) oraz ocenę zdobytych odznak turystycznych PTTK.
Na 50 finał do Kozienic na cztery dni pojechała drużyna w składzie: Katarzyna Schmidt (2B), Aurelia Szymaniak (3B) i Adam Czekała (ZST-TP) zespół reprezentował województwo wielkopolskie w kategorii szkół ponadpodstawowych. Do finału przystąpiło
16 zespołów ze szkół podstawowych oraz 16 zespołów ze szkół ponadpodstawowych. Konkurencje wymagały ogromnej wiedzy, umiejętności terenowych oraz sprawności fizycznej. Nasz zespół reprezentujący szkołę oraz województwo wielkopolskie w ostatecznej klasyfikacji znalazł się na 11 miejscu w kraju. Gratuluję młodzieży zaangażowania, siły walki o zajętą pozycję i chęci przygotowywania się do turnieju.
Udział w zawodach na szczeblu centralnym turnieju był dla uczniów okazją do sprawdzenia swojej wiedzy krajoznawczej i poznania walorów turystycznych Kozienic, Czarnolasu, Studzianek Pancernych i Mniszewa. Podczas wyjazdu uczniowie nawiązali nowe znajomości, a także skorzystali z innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów.
Drużynę do finału przygotował Pan Filip Kończak. Za wsparcie i pomoc w organizacji wyjazdu dziękujemy Pani Dyrektor Elżbiecie Bosy, Pani Joannie Czapczyk, pracownikom Urzędu Miejskiego w Pniewach i wszystkim, którzy nas wspierali. Dziękujemy.