Ogłoszenie wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja zima 2023

23 marca 2023 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Drodzy Uczniowie!

 

Ogłoszenie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji zimowej 2023 nastąpi  31.03.2023 r.

Kody aktywacyjne dla zdających egzaminy w sesji ZIMA 2023 można odbierać w sekretariacie szkoły (bud. C przy ul. Wolności 10) od 27.03.2023 r.
Sprawdzenie wyników  będzie możliwe niż od 31 marca br. od godz. 10.00  na stronie https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl  po zalogowaniu do serwisu.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zimowej 2023 – deklaracje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, na sesję letnią 2023 roku, należy dostarczyć do sekretariatu szkoły (bud. C przy ul. Wolności 10) do dnia 7 kwietnia 2023 r.

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie od 10  kwietnia 2023 r. w sekretariacie szkoły (bud. C,  przy ul. Wolności 10), w godzinach pracy sekretariatu.

Deklaracje do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2023

11 stycznia 2023 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Uczniowie i absolwenci, którzy będą przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2023 składają deklarację nie później niż
do dnia 7 lutego 2023 r.

Uwaga:

Przystąpienie uczniów klas 3 TL, 3TM, 3TŻE oraz 3AW i 3BW
do egzaminu zawodowego w sesji letniej 2023
jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy lub ukończenia szkoły.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

11 stycznia 2023 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Ogłoszenie wyników egzaminu zawodowego z sesji zimowej nastąpi 31 marca 2023 r.

Przekazanie przez OKE certyfikatów i dyplomów oraz informacji o wynikach –
po 7 kwietnia 2023 r.