Egzaminy – sesja lato 2024

22 stycznia 2024 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Uczniowie i absolwenci, którzy chcą przystąpić do

egzaminu poprawkowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej  2024

proszę o pobranie deklaracji z sekretariatu (Budynek C przy ul. Wolności) lub ze strony internetowej szkoły,  wypełnienie jej i dostarczenie do sekretariatu do dnia 07.02.2024 r.

Uczniowie zdający egzaminy w sesji zimowej 2024, mogą składać deklaracje na sesję poprawkową  lato 2024 po ogłoszeniu wyników tj. po 31.03.2024 r.

https://zespolszkolpniewy.pl/wp-content/uploads/2022/01/deklaracja.docx

 

Ważny komunikat dla przyjętych do klas pierwszych.

26 lipca 2023 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz

Uwaga!

W sekretariacie Zespołu Szkół im. Emilii Sczanieckiej (budynek C, ul. Wolności 10) są do odbioru skierowania na badania dla osób przyjętych do klas pierwszych:

Technikum w zawodzie technik ekonomista

Technikum w zawodzie technik logistyk

Technikum w zawodzie technik mechatronik

Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Szkoły Branżowej I Stopnia  w zawodzie kucharz (dla osób, które praktyczną naukę zawodu będą realizować w szkole)

Orzeczenia lekarskie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 25 sierpnia 2023 r.

 

Wręczenie świadectw dojrzałości

4 lipca 2023 | Autor tekstu: Agnieszka Misiewicz
Wręczenie ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI
w Zespole Szkół im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, odbędzie się:
7 lipca 2023 r.
Serdecznie zapraszamy Absolwentów wraz z Wychowawcami
do budynku Liceum Ogólnokształcącego na godzinę 12:00.
Absolwenci, którzy nie mogą odebrać osobiście świadectw maturalnych oraz aneksów do świadectw mogą upoważnić inne osoby wypełniając <Druk upoważnienia do odbioru świadectwa maturalnego>, który znajduje się na stronie szkoły
w zakładce ważne dokumenty/pliki do pobrania lub osobiście w innym terminie, w godzinach pracy sekretariatu szkoły.