Egzamin zawodowy

2 stycznia 2020

EGZAMINY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W dniach 09, 10 i 18 stycznia 2020 r. odbywać się będą w naszej szkole egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe wg harmonogramu, który był do wiadomości Państwa w gablotach szkolnych.

Więcej informacji w zakładce „Strefa ucznia