Terminarz

      WAŻNE TERMINY REKRUTACJI 2020/2021

TERMIN

CZYNNOŚĆ

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM, BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

15.06-10.07  Złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia
szkoły.
31.07-04.08  Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu
ósmoklasisty, zmiana przez kandydatów wniosków o przyjęcie,
w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
15.06-22.06  Składanie wniosków do LO  profilu wojskowego.

OGŁOSZENIE  LIST

12.08   Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
19.08   Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA

13.08-18.08  Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego – jeżeli dokumenty te nie
zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie.W przypadku ubiegania się o kształcenie w zawodzie kucharza,
odbywającego zajęcia praktyczne w szkole należy dostarczyć
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu.
18.08  do godz. 15.00  Poinformowanie dyrektora przez kandydata (rodzica) o braku
możliwości przedłożenia ww. zaświadczenia lub orzeczenia.
25.09  Przedłożenie ww. zaświadczenia lub orzeczenia w przypadku
poinformowania o braku możliwości ich przedłożenia
do 18 sierpnia 2020 r.

Bez procedury uzupełniającej

W szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie będzie przeprowadzane postępowanie uzupełniające.
O przyjęciu kandydatów nieprzyjętych w procedurze rekrutacyjnej będzie decydował dyrektor.